Privacyverklaring

Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vraag ik een aantal persoonsgegevens van jou. Dit wordt op een wettelijke en transparante manier uitgevoerd, dit betekent dat ik:

 • Duidelijk aangeef welke gegevens ik graag van jou ontvang om mijn werk te kunnen doen;
 • Alleen gegevens verzamel die ik nodig heb om jou van dienst te kunnen zijn;
 • Een bewaartermijn aanhoud en de gegevens niet langer bewaar dan nodig.

 

Je bent te allen tijde niet verplicht om jouw persoonsgegvens aan mij te verstrekken. Daarom zal ik altijd proberen alleen het minimale aan persoonsgegvens aan jou te vragen. Bij weigering van het verstrekken van deze gegevens kan het zijn dat het uitvoeren van een dienst of service niet tot stand kan komen.

 

Ik maak geen gebruik van profileringstechnieken of andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

 

The Bright Side Story (Sanne) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je op- of aanmerkingen hebt over de privacyverklaring, dan kun je mij via het onderstaande e-mailadres bereiken:

E-mailadres: Thebrightsidestory@outlook.com

 

Ik kan de volgende gegevens van jou verwerken:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Bedrijfsgegevens
 • Factuuradres en factuurnummer
 • Betaalgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Social media gegevens
 • Persoonsgegevens die jij zelf actief verstrekt door communicatie met mij